Historia

Założenia do analizy swot opracowano na podstawie analizy sił pola K.Lewina w latach 50-tych XX wieku. Metoda sił pola służy do badania uwarunkowań zmian w organizacji. Czynniki kształtujace zmiany dzieli się na grupę sprzyjających czynników i niesprzyjajacych zmianom, z podziałem na wewnętrzne i zewnętrzne w każdej z tych grup. W ten sposób powstaje znana wszystkim czteropolowa macierz.